Κεφάλαιο E.R.P.

ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εσείς...

 

Έχετε απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο. Θέλετε να

στηριχθείτε σε ένα υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και εξαιρετικής ευχρηστίας μηχανογραφικό σύστημα για τη διαχείριση των καθημερινών σας εργασιών. Επιθυμείτε να έχετε την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση, ώστε να λαμβάνετε έγκυρα και έγκαιρα κρίσιμες αποφάσεις.

 

Η επιχείρησή σας συνεχώς αναπτύσσεται. Έχετε υψηλούς στόχους και θέλετε η μηχανογράφηση να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σας και να  υποστηρίζει το σύνολο των εργασιών σας. Χρειάζεστε ένα λογισμικό που να αναπτύσσεται μαζί με την επιχείρησή σας, από μία εταιρεία που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες σας και έχει λύση για κάθε λειτουργικό σας πρόβλημα.

 

Η ALTEC...

 

Με μακρόχρονη ιστορία στον ελληνικό χώρο και προηγμένη τεχνολογική υποδομή η ALTEC, παρακολουθεί και διαμορφώνει τις εξελίξεις στον τομέα οργάνωσης και μηχανογράφησης των ελληνικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. 

 

Με βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, των αναγκών & απαιτήσεων των σύγχρονων επιχειρήσεων, η ALTEC δημιούργησε το Software Business Unit για τη δική σας εξυπηρέτηση. Χαρακτηριστικό του, η τεχνογνωσία και εξειδίκευση πάνω σε θέματα ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων.

 

Το ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

Το ALTEC Κεφάλαιο, είναι το πρόγραμμα που δημιούργησε η ALTEC για την κάλυψη των αναγκών της δικής σας επιχείρησης.

 

Οι δεκάδες χιλιάδες χρήστες της εφαρμογής, εγγυώνται για την αξιοπιστία και την ποιότητά του ενώ παράλληλα συνεργαζόμενοι με μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες λογισμικού στην Ελλάδα, απολαμβάνουν την τεχνογνωσία μιας μεγάλης εταιρίας και την τεχνική υποστήριξη των άρτια καταρτισμένων στελεχών της.

 

Το ALTEC Κεφάλαιο, αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο ελληνικό πρόγραμμα διαχείρισης εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών με επίκεντρο τη δική σας επιχείρηση.

 

Σύγχρονες Τεχνολογίες

 

To ALTEC Κεφάλαιο, αναβαθμισμένο ως Win 32 εφαρμογή, αξιοποιεί πλήρως όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και ταχύτητα. Παράλληλα, ενσωματώνει μία σειρά από νέες διαδικτυακές (Internet) λειτουργίες.

 

·          Γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI).

·          Έγκαιρη παραλαβή όλων των νέων εκδόσεων (Live Update).

·          Πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ALTEC (e-Services).

·          Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υποστήριξη από οπουδήποτε στην Ελλάδα (e-Support).

·          Απευθείας αποστολή ερωτημάτων με e-mail στο kef4@altec.gr.

·          Απευθείας αποστολή e-mail σε πελάτες και προμηθευτές.

 

Προσαρμογή στις Απαιτήσεις κάθε Επιχείρησης

 

Οι δυνατότητες προσαρμογής του προγράμματος στις ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις κάθε επιχείρησης είναι μοναδικές. Οι απαραίτητες ενότητες (modules) χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, ενώ οι δυνατότητες παραμετροποίησης τους κινούνται έχοντας σαν βάση τη λειτουργία και μορφή της επιχείρησης. Επιπλέον, σε όποια αλλαγή του τρόπου εργασίας, ακόμα και στην περίπτωση απόκτησης πρατηρίων, υποκαταστημάτων ή θυγατρικών το ALTEC Κεφάλαιο θα προσαρμοστεί εύκολα σύμφωνα πάντα με την εξέλιξη της επιχείρησης.

 

Φιλικό προς το Χρήστη

 

Το ALTEC Κεφάλαιο, θέτει νέα πρότυπα λειτουργικότητας και ευχρηστίας, επιταχύνοντας το ρυθμό των εργασιών και διευκολύνοντας τον τρόπο διεξαγωγής  τους.

 

Η νέα επιφάνεια εργασίας αυξάνει τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ένα «γραφικό» περιβάλλον εργασίας.

 

Οι ενότητες του προγράμματος είναι σχεδιασμένες με γνώμονα την ταχύτητα και τη δυνατότητα εύκολης εκμάθησής του. Τα μενού και οι οθόνες εργασίας παρέχουν στο χειριστή όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να δουλέψει μεθοδικά και αποδοτικά. Οι πολλαπλοί τρόποι εύρεσης και ανάκτησης στοιχείων, η δυνατότητα μαζικών καταχωρήσεων και μακροεντολων είναι μερικά από τα  βοηθήματα που διατίθενται.

 

Ολοκληρωμένη Πληροφόρηση

 

Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο εργαλείο στη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Το  ALTEC Κεφάλαιο, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που προκύπτουν από την άριστα σχεδιασμένη βάση δεδομένων του, τόσο σε προϋπολογιστικό όσο και σε απολογιστικό επίπεδο, επιτρέπει την ταχύτατη εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς.

 

Με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων κυκλωμάτων προϋπολογίζονται και παρακολουθούνται δυναμικά, τόσο οι πωλήσεις της τρέχουσας χρήσης, όσο και οι απαραίτητες για την κάλυψη αυτών, αγορές. Παράλληλα, το σύνολο των πληροφοριών που συλλέγονται μπορούν εύκολα να  αποτυπωθούν  με όλους τους σύγχρονους  τρόπους εκτύπωσης (MS Word, MS Excel, HTML κτλ).

 

Συνεχής Υποστήριξη και Βοήθεια

 

Το ALTEC Κεφάλαιο οφείλει ένα μεγάλο μέρος της επιτυχημένης πορείας του στις ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης που το συνοδεύουν. Τεχνικά προβλήματα και απορίες αναφορικά στη χρήση του προγράμματος, λύνονται έγκαιρα και αξιόπιστα, με την επέμβαση των εξειδικευμένων στελεχών της ALTEC.

 

Η εκπαίδευση των χρηστών, η ανανέωση ή αναβάθμιση της έκδοσης του ALTEC Κεφαλαίου προσαρμοσμένη κάθε φορά στις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης, γίνονται πράξη, με την υποστήριξη και σφραγίδα της ποιότητας  ALTEC.

 

Το  ALTEC Κεφάλαιο δεν αποτελεί απλώς ένα “καλό πρόγραμμα”, αλλά ένα απαραίτητο σύμμαχο και ένα πολύτιμο συνεργάτη.

 

Aξιοπιστία και Ασφάλεια

 

Με το ALTEC Κεφάλαιο, η πολιτική ασφάλειας κάθε επιχείρησης γίνεται πράξη. Κάθε χρήστης περιορίζεται στις λειτουργίες που εμπίπτουν στις δικές του αρμοδιότητες, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ακεραιότητα των δεδομένων τα οποία παραμένουν σωστά και έγκυρα, καθώς οι κρίσιμες πληροφορίες διοχετεύονται μόνο στους κατάλληλους αποδέκτες.

 

Οι χιλιάδες εγκαταστάσεις του ALTEC Κεφάλαιο στην Ελλάδα αλλά και τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων, αποτελούν την απτή απόδειξη της αξιοπιστίας του συστήματος. 

 

Μοναδική Ικανότητα Διασυνδέσεων

 

Το ALTEC Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από την ευέλικτη και ανοικτή αρχιτεκτονική του, με δυνατότητες που περιλαμβάνουν:

 

·          Εύκολη σύνδεση με υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, εργαλεία δημιουργίας αναφορών (report generators), ακόμα και με εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού, αναπτυγμένες ειδικά για την κάθε επιχείρηση.

·          Ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσεως σε διαφορετικά λογιστικά σχέδια.

·          Ειδικούς αυτοματισμούς στη διαχείριση αποθηκών και την τιμολόγηση

·          Διασύνδεση με υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα.

 

Το ALTEC Κεφάλαιο, επιτρέπει τη δημιουργία ενιαίου μηχανογραφικού περιβάλλοντος συνδέοντας, το σύνολο των διαδικασιών της επιχείρησης, όσο πολύπλοκες και αν είναι αυτές.

 

Παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένη τη δυνατότητα για απευθείας εκτύπωση όλων των πληροφοριών σε εφαρμογές του MS Office (Word, Excel κτλ).

 

Η Κορυφή στις Επικοινωνίες

 

Το  ALTEC Κεφάλαιο, αξιοποιώντας πλήρως την τεχνολογία των Client / Server, παρέχει τη δυνατότητα:

 

·          On-line σύνδεσης  υποκαταστημάτων.

·          Μεταφοράς των συναλλαγών των υποκαταστημάτων στα κεντρικά με τη χρήση παραμετρικών σεναρίων μεταφοράς.

·          Διαχείρισης των στοιχείων και  λήψης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μέσω Internet.

·          Online καταχωρήσεις από απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας.

 

Συνεχής Εξέλιξη

 

Το ALTEC Κεφάλαιο έχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα “ζωντανού οργανισμού”. Αναπτύσσεται, εξελίσσεται και προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον. Οι δυνατότητες, λειτουργίες και διαδικασίες που ενσωματώνει διαρκώς, βασίζονται στις παρατηρήσεις, την εμπειρία και την πρακτική των χρηστών. Παράλληλα, εξασφαλίζει πάντοτε την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την εναρμόνισή του με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

 

Διαχειρίσεις

 

Αποθέματα

Είδη

Αποθηκευτικοί Χώροι

Φυσικές Απογραφές

Παρτίδες

Serial Number

Αντίστοιχα Είδη

Αποτίμηση Αποθεμάτων

 

Συναλλασσόμενοι

Πελάτες & Προμηθευτές

Οικονομική Εικόνα

Αντιστοιχίσεις

Τόκοι - Καθυστερήσεις

Διαχείριση Ξένων Νομισμάτων

Συναλλαγματικές Διαφορές

Ειδικοί Τιμοκατάλογοι

 

Πωλήσεις & Διανομές

Προσφορές

Παραγγελιοληψία

Λιανική Πώληση

Παροχή Υπηρεσιών

Αντιπρόσωποι - Πωλητές

Κοστολόγηση Εξαγωγών

Προγραμματισμός Παραδόσεων

Intrastat - VIES

Στατιστικές Πωλήσεων

Μαζικοί Μετασχηματισμοί Παραστατικών

Πιστωτικά Λόγω Τζίρου

 

Αγορές

Προσφορές

Παραγγελιοδοσία

Κοστολόγηση Εισαγωγών

Intrastat Αφίξεων

Στατιστικές Αγορών

Μαζικοί Μετασχηματισμοί Παραστατικών

Πιστωτικά Λόγω Τζίρου

 

Αξιόγραφα

Πινάκια Παραλαβών

Πινάκια Παραδόσεων

Διαχείριση Δόσεων

Χαρτοφυλάκια

Ξένα Νομίσματα

Μαζικές Εξοφλήσεις

Υπολογισμοί Τόκων

Cash Flow

 

Γενική - Αναλυτική Λογιστική

Λογιστικό Σχέδιο

Πρότυπα Άρθρα

Ακυρωτικά Άρθρα

Προϋπολογισμοί

Επιμερισμοί - Καταλογισμοί

Θεωρημένα Ημερολόγια - Ισοζύγια

Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσεως

 

Πάγια

Κατηγορίες Παγίων

Κέντρα Κόστους

Αφορολόγητα Αποθεματικά

Αναπροσαρμογές

Βιβλίο Παγίων

Μητρώο Παγίων

Πάγια Εκμετάλλευσης

 

Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων

Εισαγωγή και Ανάκτηση Εγγράφων

Αρχειοθέτηση Εισερχόμενων Παραστατικών

Εμφάνιση και Επεξεργασία Εγγράφων

 

Παραγωγή

Προδιαγραφές

Φασεολογία

Εντολές Παραγωγής

Κέντρα Κόστους

Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου

Εσωλογιστική Κοστολόγηση

 

Reports-Communication

Σχεδίαση Εκτυπώσεων

Σχεδίαση Φορμών Εκτύπωσης

Σενάρια Μεταφοράς Δεδομένων

Fax/Modem

 

Προϋπολογισμοί

Σενάρια Προϋπολογισμών Πωλήσεων-Αγορών

Καθορισμός Διαστάσεων

Στατιστική Ανάλυση